Oferta formativa

Inici » Cursos

CAT FORMACIÓ  com a patronal de formació no reglada, participa i gestiona programes de formació subvencionada que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  i  ofereix un ampli ventall d’especialitats formatives que responen a les necessitats transversals i sectorials  més demanades per l’actual mercat de treball. Oferim cursos pels diferents sectors i families professionals orientats a la millora de la capacitació  i els perfils professionals dels treballadors/es.

Qui és i que fa Consorci:

El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya.

S’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua,  amb l’objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores front els canvis dels processos productius.

Té encomenada la gestió de la formació d’oferta adreçada a les persones ocupades i, per això, impulsa la realització d’accions formatives de caràcter transversal i sectorial que es porten a terme entitats de formació públiques o privades a les que atorga subvencions.

La concessió de les subvencions, tant per a la realització de programes de formació com d’accions de suport, es realitza en règim de concurrència competitiva i s’inicia amb la publicació d’una convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

    • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social de Formació Professional.
    • Treballadors fixos discontinus en períodes de no ocupació, persones que es queden en parat quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
    • Aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.
    • Règim especial de persones treballadores autònomes.
    • Trelladors en situació d’Erte/Erto

Cursos Agroalimentària

Manipulador de productes fitosanitaris.Nivell bàsic.
Duració: 25h
Codi: FC01_AGAU102_201601
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat.
Duració: 60h
Codi: FC01_AGAU104_201601
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat.
Duració: 60h
Codi: FC01_AGAU104_201601

Cursos Altres accions formatives de caràcter transversal

COMT0411_MF0239 Operacions de venda
Duració: 160h
Codi: FC00_COMT0411_MF023930
Operació de carretons Norma UNE 58451
Duració: 24h
Codi: FC01_COML106_201630
COML0110_MF0432 Manipulació de càrregues amb carretons elevadors
Duració: 50h
Codi: FC00_COML0110_MF043230
COML0110_MF1325 Operacions auxiliars d'emmagatzematge
Duració: 80h
Codi: FC00_COML0110_MF132530
COML0110_MF1326 Preparació de comandes
Duració: 40h
Codi: FC00_COML0110_MF132630
COML0110_MP0287 Mòdul de pràctiques professionals no laborals d''Activitats auxiliars de magatzem'
Duració: 40h
Codi: FC00_COML0110_MP028730

Cursos Comerç

COMM0112_MF1002 Anglès professional per a activitats comercials
Duració: 90h
Codi: FC00_COMM0112_MF100203
COMM0112_MP0499 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'GESTIÓ DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ'
Duració: 80h
Codi: FC00_COMM0112_MP049903
COMT0411_MF1002 Anglès professional per a activitats comercials
Duració: 90h
Codi: FC00_COMT0411_MF100203
COMT0411_MP0421 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Gestió comercial de vendes'
Duració: 80h
Codi: FC00_COMT0411_MP042103
Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451
Duració: 6h
Codi: FC01_COML104_201603
Operació de carretons Norma UNE 58451
Duració: 24h
Codi: FC01_COML106_201603

Cursos Construcció

Operador de grua torre
Duració: 230h
Codi: FC01_EOCM102_201604
Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)
Duració: 8
Codi: FC01_EOCQ100_201604

Cursos Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH

ADGD0208_MF0233 Ofimàtica
Duració: 190h
Codi: FC00_ADGD0208_MF023334

Cursos Seguretat i salut laboral

Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Duració: 6h
Codi: FC01_FCOS129_201737

Cursos Serveis financers, administratius i assegurances

ADGG0408_MF0969 Tècniques administratives bàsiques d'oficina
Duració: 150h
Codi: FC00_ADGG0408_MF096910
ADGG0408_MF0970 Operacions bàsiques de comunicació
Duració: 120h
Codi: FC00_ADGG0408_MF097010
ADGG0408_MF0971 Reproducció i arxivament
Duració: 120h
Codi: FC00_ADGG0408_MF097110
ADGG0408_MP0112 Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Duració: 40h
Codi: FC00_ADGG0408_MP011210
ADGD0210_MF1791 Gestió administrativa i economicofinancera de petits negocis o microempreses
Duració: 120h
Codi: FC00_ADGD0210_MF179110
ADGD0210_MP0385 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Creació i gestió de microempreses'
Duració: 40h
Codi: FC00_ADGD0210_MP038510
ADGG0208_MF0973 Enregistrament de dades
Duració: 90h
Codi: FC00_ADGG0208_MF097310
ADGG0208_MF0975 Tècniques de recepció i comunicació
Duració: 90h
Codi: FC00_ADGG0208_MF097510
ADGG0208_MF0976 Operacions administratives comercials
Duració: 160h
Codi: FC00_ADGG0208_MF097610
ADGG0208_MF0978 Gestió d'arxius
Duració: 60h
Codi: FC00_ADGG0208_MF097810
ADGG0208_MP0079 Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Activitats administratives en la relació amb el client o la clienta
Duració: 120h
Codi: FC00_ADGG0208_MP007910
ADGG0208_MF0977 Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb la clienta o el client
Duració: 90h
Codi: FC00_ADGG0208_MF097710
ADGD0208_MF0233 Ofimàtica
Duració: 190h
Codi: FC00_ADGD0208_MF023310
ADGD0208_MP0078 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Gestió integrada de recursos humans'
Duració: 120h
Codi: FC00_ADGD0208_MP007810

Cursos Transports, comunicacions i mar

COML0110_MF0432 Manipulació de càrregues amb carretons elevadors
Duració: 50h
Codi: FC00_COML0110_MF043212
COML0110_MF1325 Operacions auxiliars d'emmagatzematge
Duració: 80h
Codi: FC00_COML0110_MF132512
COML0110_MF1326 Preparació de comandes
Duració: 40h
Codi: FC00_COML0110_MF132612
COML0110_MP0287 Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Activitats auxiliars de magatzem
Duració: 40h
Codi: FC00_COML0110_MP028712

Cursos Turisme, hostaleria i joc

HOTA0308_MF1057 Anglès professional per a turisme
Duració: 90h
Codi: FC00_HOTA0308_MF105713
HOTA0308_MP0013 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Recepció en allotjaments'
Duració: 120h
Codi: FC00_HOTA0308_MP001313