Oferta formativa

Inici » Cursos

CATformació  com a patronal de formació no reglada, participa i gestiona programes de formació contínua subvencionada que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  i  ofereix un ampli ventall d’especialitats formatives que responen a les necessitats transversals i sectorials  més demandades per l’actual mercat de treball. Oferim cursos pels diferents sectors i famílies professionals orientats a la millora de la capacitació  i els perfils professionals dels treballadors/es. 

Què és la Formació Contínua?

S’enten per Formació Contínua la formació professional per a l’ocupació adreçada a millorar les qualificacions, els coneixements i les competències dels treballadors en actiu. Respon a les necessitats específiques de les empreses i és fonamental per a què els treballadors puguin adaptar-se als canvis, a les innovacions i millores tecnòlogiques.

 

Qui és i què fa Consorci?

El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya. Gestiona i executa els programes de la formació professional contínua, amb l’objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores front els canvis dels processos productius.

Té encomenada la gestió de la formació d’oferta adreçada a les persones ocupades i, per això, impulsa la realització d’accions formatives de caràcter transversal i sectorial que es porten a terme entitats de formació públiques o privades a les que atorga subvencions.

La concessió de les subvencions, tant per a la realització de programes de formació com d’accions de suport, es realitza en règim de concurrència competitiva i s’inicia amb la publicació d’una convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

 

 

 

Qui pot beneficiar-se d’aquesta formació?

Poden accedir a aquesta formació:

   • Treballadors assalariats que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional
   • Treballadors fixos discontinus en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball
   • Aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya
   • Règim especial de persones treballadores autònomes
   • Treballadors en situació d’Erto

 

Què oferim?