Certificats de professionalitat

Inici » Certificacions
A continuació es mostren les accions dirigides a l’obtenció dels certificats de professionalitat, aquests certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.

B. Certificats de professionalitat que oferim:

Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE110)

SSCE0110_MF1442_Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
Duració: 60 hores
Codi: FC00_SSCE0110_MF1442
SSCE0110_MF1443_Selecció, elaboració, adaptació i utilizació de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
Duració: 90 hores
Codi: FC00_SSCE0110_MF1443
SSCE0110_MF1444_Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
Duració:100h
Codi: FC00_SSCE0110_MF1444
SSCE0110_MF1445_Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
Duració:60h
Codi: FC00_SSCE0110_MF1445
SSCE0110_MF1446_Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
Duració: 30h
Codi: FC00_SSCE0110_MF1446
SSCE0110_MP0353_Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Docència de la formació professional per a l'ocupació
Duració: 40h
Codi: FC00_SSCE0110_MP0353

Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)

SSCS0208_MF1016 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
Duració: 100h
Codi: FC00_SSCS0208_MF1016
SSCS0208_MF1017 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
Duració: 70h
Codi: FC00_SSCS0208_MF1017
SSCS0208_MF1018_Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
Duració: 70h
Codi: FC00_SSCS0208_MF1018
SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
Duració: 130
Codi: FC00_SSCS0208_MF1019
SSCS0208_MP0029_Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones
Duració: 80h
Codi: FC00_SSCS0208_MP0029

Transport Sanitari (SANT0208)

SANT0108_MF0072_Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi
Duració: 40h
Codi: FC00_SANT0108_MF0072
SANT0208_MF0069_Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva dotació material
Duració: 100h
Codi: FC00_SANT0208_MF006
SANT0208_MF0070_Tècniques de suport vital bàsic i de recolzament al suport vital avançat
Duració: 160h
Codi: FC00_SANT0208_MF0070
SANT0208_MF0071_Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del o de la pacient
Duració: 100h
Codi: FFC00_SANT0208_MF0071
SANT0208_MP0140_Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Transport sanitari'
Duració: 160h
Codi: FC00_SANT0208_MP0140