FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Formació professional contínua

CAT Formació ofereix una àmplia oferta formativa en especialitats sectorials i especialitats transversals adreçades a la millora de les competències professionals transversals i sectorials.

Certificats de professionalitat

CAT Formació ofereix acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Servei alumni

Orientar a l’alumne en el seu itinerari formatiu per complimentar la formació amb un cicle formatiu