FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Formació professional contínua

CATFormació ofereix una àmplia oferta formativa en especialitats formatives adreçades a la millora de les competències professionals transversals i sectorials.

Programes per a la requalificació REACT

CATFormació ofereix programes de formació professional per a l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT EU.

Itineraris formatius

CATformació  orienta a l’alumne en el seu itinerari formatiu per completar la formació en els nostres centres associats.