FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Formació professional contínua

CATFormació ofereix una àmplia oferta formativa en especialitats formatives adreçades a la millora de les competències professionals transversals i sectorials.

Certificats de professionalitat

CATFormació ofereix acreditació oficial del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en diferents àmbits i sectors.

Itineraris formatius

CATformació  orienta a l’alumne en el seu itinerari formatiu per completar la formació en els nostres centres associats.