Cursos Oficials Tècnics

Formació continua

CAT Formació forma als seus alumnes en les diferents especialitats o itineraris formatius.

Certificats de professionalitat

CAT Formació ofereix acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Servei alumni

Orientar a l’alumne en el seu itinerari formatiu per complimentar la formació amb un cicle formatiu